Výmena tovaru

BEZPLATNÁ VÝMENA OBUVI DO 30 DNI OD PREBRATIA BALÍKA

Zákazník má garanciu výmeny alebo vrátenia peňazí v lehote 30 dní od doručenia ak nebude spokojný s dodaným tovarom. Po uplynutí 30 dní nemá nárok na vrátenie peňazí.

Pri výmene alebo vrátení tovaru musí byť tovar riadne zabalený, nepoškodený a nepoužitý a odoslaný na našu adresu, spolu s formulárom.

Odoslaný musí byť najneskôr v 30 deň odo dňa prijatia tovaru z nášho eshopu www.obujma.sk.

Tovar kupujúci odosiela na vlastné náklady. Peniaze Vám budú vrátené do 14 dní odo dňa, keď vrátený tovar obdržíme nepoškodený.

 

Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

Formulár

 

Tovar ktorý sa chystáte vrátiť zasielajte bez dobierky na adresu ktorá je uvedená na vymennom/reklamačnom lístku. 

Obuv Cimia, Kováčska 45, 040 01 Košice.

 

 

* email pre služby výmena : vymena@obujma.sk / obchod@obujma.sk 

* Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, keď spotrebiteľ zakúpil tovar prostredníctvom zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.