Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.obujma.sk

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 

 1. Prevádzkovateľom / predávajúcim / dodávateľom tovarov a služieb e-shopu je www.obujma.sk, ktorý prevádzkuje Obelisk s.r.o., sídlo Kováčska 55, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 48 030 261, IČ DPH: SK2120037601, zapísaný v OR OS Ke1, Oddiel:Sro, vložka čislo: 36828/V.
 2. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 3. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.
 4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 5. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.
 6. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie.

 

Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu. /Táto podmienka sa nevzťahuje na ešte nenačítanú cenu tovaru rovnajúcej sa 0€/

 

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením dostupnosti tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 6. Objednávka typu Osobné prevzatie je limitované na počet  objednaných kusov. Je možné objednať maximálne 3 páry topánok.

 

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
 • platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru), 
 • platba pri osobnom prevzatí na predajni, 
 • platba prostredníctvom platobnej brány (kreditnou kartou) – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,
 1. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
 2. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
 • zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
 • zľavu za opakovaný nákup,
 1. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

Článok V.

Dodacia doba

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom: a. Slovenskej pošty, b. osobne na zvolenej prevádzke v objednávke
 7. Ak si kupujúci zvolí spôsob dopravy: Osobné prevzatie na pobočke doba skompletizovania objednávky sa môže predĺžiť.

Článok VI.

Náklady za dodanie, balné a možnosti platieb

 1. Pri platbe vopred prostredníctvom platobných brán si účtujeme poštovné + manipulačné poplatky. Pri doprave kurierom s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 4,00 €
 2. Pri platbe na dobierku si účtujeme poštovné + manipulačné poplatky, (platíte pri preberaní kuriérovi): pri doprave kurierom na území Slovenskéj republiky s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 6,99 €. Pri doprave kurierskou službou do Českej republiky s doručením do 5 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 8,00 €
 3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 4. Pri kúpe tovaru nad 60€ sa uplatňuje akcia poštovné ZDARMA. (neplatí pre ČR)
 5. Infoceník Slovenskej pošty http://cennik.posta.sk/
 6. Objednávka typu Osobné prevzatie je bezplatná.  
 7. Akcia - Poštovné zdarma. Pre využitie akcie poštovné zdarma je potrebné vytvoriť objednávku v sume ktorá presahuje 60€. V prípade objednávky viacerých kusov tovaru a využitia akcie poštovné zdarma sa poštovné zdarma uplatňuje len v prípade ponechania si celej objednávky (prípadne ponechania si časti objednávky v sume presahujúcej 60€), a teda ak dôjde k prípadu vrátenia časti objednávky a suma objednávky poklesne pod sumu 60€ akcia poštovné zdarma sa neuplatňuje (objednávka nespĺňa kritérium 60€+). Peniaze Vám budú vrátené v sume alikvotnej časti po odpočítaní sumy za poštovné. /Príklad č.1 - objednávka: 2 páry obuvi po 50€ = poštovné zdarma, jeden pár vrátite, suma ktorá Vám bude vrátená = 50€ - náklady za dodanie ((podľa spôsobu dodania)). Príklad č.2 - objednávka: 3 páry obuvi po 50€ = poštovné zdarma, jeden pár vrátite, suma ktorá Vám bude vrátená = 50€ (kritérium sumy presahujúcej 60€ je naďalej splnené)/

 

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho prechádza až momentom vyplatenia plnej ceny za za predmet kúpnej zmluvy.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predavajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy

 

Článok VIII.

Storno objednávky

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji podľa § 7 právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť aby písomnú žiadosť o odstúpenie od kúpnej zmluvy doručil osobne najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo túto žiadosť odovzdal na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy spolu s Výmenným/Vratným formulárom, ktorý mu bol doručený spolu s tovarom. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár, ktorý je potrebné vyplniť a poslať spolu s tovarom na našu adresu obujma.sk, Obuv Cimia, Kováčska 45, 04001, Košice. FORMULÁR nájdete vo Vrátenie tovaru.
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. do 14 dní odo dňa doručenia a odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6. písm. a) až 1) zákona č. 102/2014 Z.z. 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 7. Právo na vrátenie tovaru do 30 dní od prebratia zásielky/tovaru sa nevzťahuje na tovar objednaný, prevzatý a uhradený cez kasu Osobným prevzatím na kamennej predajni. Obuv pri tkzv. osobnom prevzatí a uhradení v hotovosti na kamennej predajni je možné si riadne vyskúšať a vizuálne skontrolovať - následne Vám bude tovar predaný klasickým spôsobom cez pokladňu, k čomu dostanete daňový doklad o prijatej platbe (pokladničný blok) na ktorý sa vzťahuje Reklamačný poriadok ktorý voľne nájdete aj na danej predajni. Na  

 

Článok X.

Reklamácia, vrátenie tovaru

 1. V zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.
 2. Kupujúci má garanciu vrátenia peňazí po dobu 14 dní ak nebude spokojný s dodaným tovarom. Po uplynutí 14 dňovej lehoty zaniká nárok na vrátenie peňazí. Pri vrátení tovaru musí byť tovar riadne zabalený, nepoškodený, nepoužitý a odoslaný na adresu predávajúceho. Odoslaný musí byť najneskôr v 14. deň odo dňa prijatia tovaru od predávajúceho. Kupujúci odosiela tovar na vlastné náklady. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze do 14 dní odo dňa, kedy mu bude doručený nepoškodený tovar
 3. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@obujma.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 4. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online, viac info: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo kliknite priamo na obrázok:
 5. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 6. Spracovanie Vaších osobných údajov, poskytnutých spoločnosti Obelisk s.r.o. sa riadi zákonom o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) Pre účely reklamačného konania potrebujeme Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa na doručenie, adresa na doručovanie elektronickou formou a telefónne číslo. V rámci priebehu reklamačného konania môžu byť tieto osobné údaje poskytnuté v súlade so zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov sprostredkovateľom, s ktorým má Obelisk s.r.o. uzatvorenú písomnú zmluvu.

Článok XI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  • prevziať objednaný tovar,
  • zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný: a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, b. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

Článok XII.

Ochrana osobných údajov

 1. Je pre nás dôležité, aby ste sa pri návšteve na Obujma.sk cítili bezpečne. Obujma.sk prevádzkuje Obelisk s. r. o., Kováčska 55, 04001 Košice a je zodpovedný za všetky súvisiace údaje, ktoré sú teraz zabezpečené v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

 3. Ak si vytvoríte účet na Obujma.sk, prihlásite sa k e-mailovému newsletteru alebo vytvoríte užívateľský profil, vaše osobné údaje budú uložené na serveri Obujma.sk a budú prístupné len subjektu Obelisk s.r.o.

 4. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

 5. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
 7. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 8. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto údaje okamžite likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.
 9. Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať spoločnosť Obujma.sk na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov / obchod@obujma.sk /

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.januára.2015
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle prevádzky k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohach) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákon č. 250/2007 Z.z., Zákon č. 102/2014 Z.z., Zákon č. 122/2013 Z.z. Zákon č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákonč. 513/1991 Z.z.